MM

Rybak stary a młodzieniec jary

19.03.2007 - lores aka trsk - powiązana

Siedzi przed chatą rybak stary
Przychodzi doń młodzieniec jary

Staruchu, pracuj!
Czasu nie trwoń!
Łódź nową kupuj!
Rywali goń!

Przeszkadzacie, panie…
Zakrzyczacie, panie…

Ludzi wynajmuj!
Zawsze oszczędzaj!
Kutry pozajmuj!
Siebie popędzaj!

Przeszkadzacie, panie…
Zakrzyczacie, panie…

Zyski inwestuj!
Spółkę zakładaj!
Pracę akceptuj!
Pieniądze odkładaj!

Przeszkadzacie, panie…
Zakrzyczacie, panie…

Aaale potem!
W hotelach się wylegiwać!
Zadowolony żywotem!
I zyskiwać, zyskiwać!

Ależ panie, zakrzyczycie…
Czyż nie widzicie?
Jam szczęśliwy tu, teraz
i wylegiwać się mogę należycie
a to wszystko bez życia postradania
i bez innym szkody zadawania

Napisz coś: